yduc.vn

Quy trình và cơ chế giải quyết tranh chấp

                                             Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Sàn giao dịch TMĐT và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch. Sàn giao dịch TMĐT đề cao việc các bên tự thương lượng giải quyết.

Tự thỏa thuận : Trong trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết,

Bước 1 : Khi có phát sinh tranh chấp, khiếu nại người mua có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Sàn giao dịch TMĐT.

Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC

Địa chỉ: 59 Bàu Cát 3 , Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0945 28 09 28                            Fax: ………………….

Email: hotro@yduc.vn                               Website: http://yduc.vn

Bước 2:  Bộ phận hỗ trợ của Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiếp nhận khiếu nại. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người  Khiếu Nại Sàn giao dịch TMĐT sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ , tính chất của việc tranh chấp, khiếu nại mà Sàn giao dịch TMĐT sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch TMĐT thì ban quản lý sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

– Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiến hành làm việc trực tiếp với người đại diện của tổ chức, thương nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT để ghi nhận các sai sót,  xử lý trách nhiệm phát sinh nhằm đảm bảo cho khách hàng có được quyền lợi tối đa. Người bán và Ban Quản lý có trách nhiệm ghi nhận và phản hồi những ý kiến phản ánh của người mua.

– Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Sàn giao dịch TMĐT  sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

 –  Sàn giao dịch TMĐT công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT. Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp , Sàn giao dịch TMĐT  sẽ  cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán ngay sau khi nhận được yêu cầu của người mua, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

  Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Sàn giao dịch TMĐT sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn giao dịch TMĐT sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Sàn giao dịch TMĐT đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Đưa ra cơ quan pháp luật  trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra giải quyết trang chấp bằng trọng tài hoặc Cơ quan tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.