yduc.vn

Quy chế

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC

Số: 03/2016/YDUC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Tp.HCM , ngày    tháng       năm 2016

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT

http://yduc.vn

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử  http://yduc.vn (goi tắt là Sàn giao dịch TMĐT) . Nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Các thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình  và cam kết tuân thủ quy định luật pháp hiện hành của nhà nước Việt Nam cũng như có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế này. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì không nên tham gia. Khi đã tham gia giao dịch Sàn giao dịch TMĐT (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng http://yduc.vn nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế này.

Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Quy chế này có thể thay đổi bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT cho các thành viên biết. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực thi hành, có nghĩa là thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. TÊN THƯƠNG NHÂN

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số: 0313559357       Ngày Cấp: 02/12/2015    Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM

Địa chỉ trụ sở: 59 Bàu Cát 3 , Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0945 28 09 28                            Fax: ………………….

Email: hotro@yduc.vn                               Website: http://yduc.vn

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG              

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị  

2. ĐỊNH NGHĨA

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

 • Công Ty” có nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC, đơn vị chủ sở hữu Sàn Giao Dịch TMĐT http://yduc.vn
  -“ Sàn Giao Dịch TMĐT” là Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử  http://yduc.vn trực thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC . Đây là webstie sàn giao dịch thương mại điện tử  nơi các bệnh viện – phòng khám có thể đăng thông tin dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đặt mua các voucher chăm sóc sức khỏe.
 • “Người Bán có nghĩa là chủ sở hữu của hàng hóa/dịch vụ hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT.
 • Người Mua có nghĩa là thành viên hoặc không phải thành viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn Giao Dịch TMĐT  có nhu cầu.
 • Người Sử Dụng Dịch Vụ” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên Sàn, bao gồm cả Người Bán và Người Mua
 • Sản Phẩm” nghĩa là những sản phẩm/ dịch vụ liên quan tới chăm sóc sức khỏe (phòng khám, bệnh viện, bác sĩ, thiết bị y tế),  voucher sản phẩm chăm sóc sức khỏe được giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT 
 • Thành Viên” nghĩa là các Bệnh viện, phòng khám, bác sĩ, các tổ chức, các nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT
 • Thông tin”: là những thông tin được công khai trên Sàn Giao Dịch TMĐT . Bao gồm thông tin về Sản phẩm, , được giới thiệu trên các nguồn chính thống khác, Thông tin cá nhân đăng ký
  – Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

3. ĐỊA CHỈ TÊN MIỀN

Sàn giao dịch thương mại điện tử có địa chỉ tên miền: http://yduc.vn

Sàn giao dịch TMĐT cung cấp các dịch vụ bao gồm: Đăng ký gian hàng, Mua bán hàng trực tuyến các sản phẩm , giao hàng, rao vặt.

Sàn giao dịch TMĐT có mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán sản phẩm, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử, là nơi các bệnh viện – phòng khám, bác sĩ đăng thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khỏe , đăng thông tin nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình và bán các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mọi thông tin về sản phẩm mình có, với dịch vụ và giá cả do người bán và người mua đề ra, giúp quá trình mua bán, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn. Sàn giao dịch TMĐT còn đưa ra các gợi ý, tư vấn thêm các lựa chọn các dịch vụ, các gói sản chăm sóc sức khỏe khác có thể phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đồng thời cung cấp cho khách hàng danh sách các Bệnh viện, phòng khám, bác sĩ chuyên khoa đáng tin cậy với đầy đủ thông tin về giá cả dịch vụ khám chữa bệnh giúp khách hàng yên tâm đặt mua các gói chăm sóc sức khỏe.

Sàn giao dịch TMĐT chỉ thực hiện việc trung gian bán các sản phẩm/ dịch vụ liên quan tới chăm sóc sức khỏe (phòng khám, bệnh viện, bác sĩ, thiết bị y tế),  voucher sản phẩm chăm sóc sức khỏe và không trực tiếp thực hiện việc khám chữa bệnh.

4. THÀNH VIÊN SÀN GIAO DỊCH TMĐT

Thành viên Sàn giao dịch TMĐT gồm :

–  Thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn giao dịch TMĐT và được Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT (gọi là Ban Quản Lý) chính thức công nhận thông qua việc cho đăng sản phẩm lên Sàn giao dịch TMĐT

–  Thành viên được phép sử dụng tất cả các  dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT và các bên liên quan cung cấp.

–  Thành viên tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

5. LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TMĐT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE

Loại hình dịch vụ TMĐT được cung cấp trên website gồm : sàn giao dịch TMĐT

Những  Bệnh viện, phòng khám, bác sĩ, các tổ chức, các nhân kinh doanh trực tuyến đều có thể mở gian hàng để giới thiệu sản phẩm – dịch vụ của mình đến với người tiêu dùng.

Hoạt động mua bán sản phẩm qua Sàn giao dịch TMĐT phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dung

Thành viên không được phép mua bán các sản phẩm, cung ứng dịch vụ, đăng tin vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục . Trường hợp vi phạm, Ban quản lý   sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo Bản quy chế này.

Việc mua bán sản phẩm, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình giao dịch

Sàn giao dịch TMĐT được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho những khách hàng có nhu cầu tìm kiếm thông tin về sản phẩm/ dịch vụ liên quan tới sức khỏe (phòng khám, bệnh viện, bác sĩ, thiết bị y tế)  ,. Vì thế, không chỉ cung cấp đầy đủ các thông tin về Sản phẩm / dịch vụ liên quan tới sức khỏe mà khách hàng quan tâm, Sàn giao dịch TMĐT còn đưa ra các gợi ý, tư vấn thêm các lựa chọn sản phẩm khác có thể phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đồng thời cung cấp cho khách hàng danh sách phòng khám, bệnh viện, bác sĩ  cậy  với đầy đủ thông tin về giá cả, chất lượng, … giúp khách hàng .

Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn mua bán  các sản phẩm/ dịch vụ liên quan tới sức khỏe hoặc sử dụng dịch vụ nếu xét thấy phù hợp với nhu cầu cá nhân. Khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

a. Quy trình dành cho người mua hàng

+ Bước 1: Tiến hành tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm/ dịch vụ liên quan tới sức khỏe, thông tin giá, thông tin người bán, thông tin ưu đãi của bên bán trên  Sàn giao dịch TMĐT có bán sản phẩm mà khách hàng đang có nhu cầu mua, từ đó lựa chọn cửa hàng thích hợp để mua sản phẩm.

+ Bước 2: Nghiên cứu kỹ thông tin sản phẩm/ dịch vụ liên quan tới sức khỏe,  chính sách hỗ trợ khách hàng của bên bán đối với các sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có nhu cầu  và căn cứ vào những thông tin của các gian hàng trên Sàn giao dịch TMĐT, khách hàng liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT trước để hỏi về thông tin sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với người bán hoặc trực tiếp đến với người bán để xem sản phẩm , dịch vụ (Ban quan lý khuyến cáo khách hàng nên chọn các gian hàng bán sản phẩm tin cậy hoặc đến trực tiếp người bán để xem sản phẩm trước khi có quyết định mua sản phẩm/dịch vụ).

+ Bước 3:  Đưa ra quyết  định và chọn phương thức  mua sản phẩm/ dịch vụ liên quan tới sức khỏe: có thể thông qua Sàn giao dịch TMĐT hoặc liên hệ trực tiếp với người bán qua số điện thoại, email  khi nhấp chuột vào phần  Liên hệ  của gian  hàng

+ Bước 4: Xác nhận đơn hàng

+ Bước 5: Thanh toán đơn hàng, Khách hàng có thể  lựa chọn phương thức thanh toán trực tiếp, hoặc chuyển khoản

+ Bước 6: Khách hàng nhận sản phẩm

Nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến giá cả, sản phẩm, chất lượng khách hàng có thể gửi thông tin cho bộ phận khiếu nại để được giải quyết.

b. Quy trình dành cho người bán hàng/đăng tin

Việc đăng sản phẩm/ tin rao vặt trên Sàn giao dịch TMĐT sẽ do Ban quản trị trực tiếp thực hiện, Người bán KHÔNG  trực tiếp thực hiện

+ Bước 1: Người bán/đăng tin liên hệ hợp tác với Sàn giao dịch TMĐT, sau khi ký hợp đồng  Ban quản trị sẽ tiến hành soạn nội dung dùng để đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT và gửi nội dung đó cho Người bán/đăng tin. Trường hợp Người bán/đăng tin đồng ý với nôi dung đó thì sẽ tiến hành xác nhận nội dung, trường hợp cần điều chỉnh thì Ban quản trị sẽ tiến hành điều chỉnh và gửi lại cho Người bán/đăng tin.

Người bán/đăng tin đăng ký tài khoản

+ Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản: + Quản trị viên sử dụng tài khoản được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống, bao gồn Tên đăng nhập và mật khẩu

1

 

+ Bước 3:  Đăng sản phẩm/ tin rao vặt theo quy trình Sàn giao dịch TMĐT

Ban quản trị sẽ tiến hành đăng sản phẩm/ tin rao vặt theo nội dung mà người bán/đăng tin đồng ý theo quy trình như sau:

Sau khi đăng nhập trang sẽ chuyển đến quản trị nội dung web

Hiển thị như sau: 

1. Bệnh viện

a. Menu

2

Lựa chong Bệnh viện – phòng khám phù hợp với dịch vụ cần đăng

b. Phân loại bệnh viện

Bệnh viện được phân loại theo 3 tiêu chí :

 1. Loại bệnh viện
 2. Chuyên khoa
 3. Dịch vụ

 

3

 

Để thêm hay sửa những phân loại trên, đi đến menu của các phân loại mong muốn và tiến hành cập nhật như ảnh trên.

 

Bệnh viên -> Phân loại (Loại bệnh viện, chuyên khoa, dịch vụ)

 

c. Tất cả bệnh viện

 

Thể hiện danh sách bệnh viện

 

4

 

 

Click thêm mới bệnh viện để thêm mới một bệnh viện

Click vào một bệnh viện trên danh sách để đi đến trang sửa nội dung bệnh viện

 

d. Thêm sửa bệnh viện

Điền các thông tin yêu cầu trong ảnh minh hoạ để tiến hành đăng mới một bệnh viện.

Thông tin bao gồm :

Tên bệnh viện, nội dung giới thiệu, danh sách hình ảnh, thông tin liên hệ, địa điểm, và phân loại bệnh viện.

5

2. Gói khám

a. Menu

6

(Menu quản trị gói khám – bên trái)

 

b. Phân loại gói khám

Gói khám được phân loại theo chuyên khoa.

Đi đến : Gói khám -> Chuyên khoa

Để tạo mới hoặc sửa chuyên khoa

 

7

(Các chuyên khoa )

 

c. Tất cả gói khám

 

8

(Danh sách gói khám)

 

Click thêm mới gói khám để đăng bài mới

Click vào tên gói khám trong danh sách để đi đến trang sửa gói khám

 

d. Thêm sửa gói khám

 

Điền các thông tin yêu cầu trong ảnh minh hoạ để tiến hành đăng mới một gói khám.

Thông tin bao gồm :

Tên gói khám, nội dung giới thiệu, danh sách hình ảnh, thông tin bệnh viện cung cấp gói khám và chuyên khoa.

 

9

3. Trang nội dung khác

Các trang nội dung khác tương tự.

Bao gồm phân loại (Có thể có), danh sách, thêm sửa, tương tự.

 

10

 

 

+ Bước 4: Sản phẩm/ tin rao vặt  do được Ban quản trị trực tiếp đăng nên trước khi được đăng đã được bộ phận kiểm duyệt và xác nhận nội dung  vì vậy sẽ không cần kiểm duyệt  mà    thông tin dịch vụ, sản phẩm sẽ được đăng lên website ngay

+ Bước 5: Người có nhu cầu  mua Sản Phầm tìm hiểu thông tin trên Sàn và trao đổi với Người Bán, người đăng tin hoặc  Sàn TMĐT

+ Bước 6: Các Bên thực hiện trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau

+ Lưu ý: 
Sau khi đăng tin thành công, nếu muốn chỉnh sửa tin đăng của mình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với ban quản trị Sàn TMĐT để được hỗ trợ chỉnh sửa

c. Quy trình giao nhận vận chuyển                

+ Thời hạn giao hàng trong 48h .

+ Trường hợp người mua các gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe lựa chọn nhận voucher tại địa chỉ người bán thì có thể đến địa chỉ người bán được thể hiện khi người mua click chuột vào sản phẩm hoặc đến địa chỉ  của Sàn TMĐT  để nhận voucher

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC

Địa chỉ: 59 Bàu Cát 3 , Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0945 28 09 28                            Fax: ………………….

Email: hotro@yduc.vn                               Website: http://yduc.vn

Đối với trường hợp tự vận chuyển: Trường hợp người mua không thể trực tiếp đến nhận  voucher thì có thể yêu cầu bên bán giao hàng đến địa chỉ của mình, nhân viên của bên bán hoặc nhân viên giao hàng của Sàn giao dịch TMĐT sẽ hỗ trợ giao hàng đến tận nơi theo địa chỉ mà bên mua cung cấp  với chi phí ship là 20.000 đồng trong phạm vi 10km.

  Đối với trường hợp thuê bên thức 3:  Trong trường hợp người mua ở khu vực khác TP.HCM thì người bán  hoặc Sàn giao dịch TMĐT sẽ hỗ trợ chuyển phát nhanh về địa chỉ của người mua thông qua công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát hoặc bưu điện

d. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

Khi nhận được đơn đặt hàng, bên bán hoặc Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiến hành xác nhận đơn hàngbằng cách gọi điện thoại trực tiếp tới khách hàng trong thời gian sớm nhất và chuyển Bộ phận giao nhận tiến hành giao đơn hàng mà người mua đã đặt.

Những trường hợp phải hủy đơn hàng :

+ Tại thời điểm đặt hàng sản phẩm đã hết mà hệ thông chưa kịp cập nhật và khách hàng không chờ đợt hàng mới

+ Khách hàng không thống nhất với phương án vận chuyển

+ Khách hàng muốn hủy đơn hàng tại thời điểm nhận được sản phẩm thì phải thực hiện theo Chính sách đổi trả hàng

         Các quy trình khác:

a. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Sàn giao dịch cung cấp dịch vụ tìm kiếm và đặt mua các voucher chăm sóc sức khỏe. Đây là sản phẩm/dịch vụ đặt thù nên không có chính sách bảo hành.

b. Chính sách đổi trả hàng

Sàn giao dịch TMĐT  cam kết về chất lượng hậu mãi, đồng thời bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng, Sàn giao dịch TMĐT luôn sẵn sàng áp dụng chính sách đổi trả hàng cho người mua  trong những điều kiện sau

– Miễn phí đổi trả trong 7 ngày đầu tiên nếu người mua không muốn sử dụng voucher

– Hoàn lại 100% giá bán voucher cho người mua trong thời hạn sử dụng nếu người mua không thể sử dụng được voucher do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT hoặc lỗi của người bán, bao gồm:

• Thông tin trên voucher bị sai so với thông tin mà người mua đã cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT   

• Thông tin của voucher bị thay đổi so với thông tin ban đầu mà người mua đã cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT 

• Phòng khám, bệnh viện ngưng hoạt động, đóng cửa hoặc ngưng cung cấp các gói dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT 

• Đối tác không thực hiện đúng cam kết trên voucher

Sàn giao dịch TMĐT   không hỗ trợ xử lý thu hồi đối với những trường hợp người mua làm mất voucher, voucher hết thời hạn sử dụng, hoặc voucher người mua đã sử dụng 1 lần trở lên đối với những voucher có điều khoản được sử dụng nhiều lần dịch vụ.

Hướng dẫn đổi trả Voucher

Để đổi, trả voucher, Người mua vui lòng liên hệ trước với nhân viên Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT qua số Hotline 0945280928 thông báo về việc đổi  trả để nhân viên có thể chuẩn bị. Sau đó Người mua mang voucher còn hạn sử dụng đến Sàn giao dịch TMĐT   để xác nhận tình trạng voucher, kèm theo thông tin đơn hàng như địa chỉ email, số điện thoại người mua.

Đối với voucher hoàn trả lại, voucher cần phải có hạn sử dụng, còn nguyên vẹn, không rách rời hoặc chắp vá, dấu hiệu bảo an còn nguyên hạn, thông tin về voucher vẫn còn có thể đọc được.

Nếu voucher của Người mua muốn đổi   trả thỏa mãn một trong những điều kiện nêu trên, Sàn giao dịch TMĐT  sẽ thu hồi voucher đó và đổi voucher mới cùng giá tiền cho Người mua

BAO LÂU ĐỂ NHẬN LẠI ĐƯỢC VOUCHER MỚI HOẶC TIỀN HOÀN TRẢ

Nếu Quý khách đổi voucher bị lỗi hoặc đổi sang gói dịch vụ khác, Người mua sẽ được nhận ngay tại quầy Trung tâm Dịch vụ khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT  

Nếu Người mua yêu cầu hoàn tiền Người mua sẽ nhận được tiền hoàn lại vào tài khoản của Người mua do tài khoản của Sàn giao dịch TMĐT  chuyển đến  chậm nhất là sau 3 ngày làm việc.

c. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Sàn giao dịch TMĐT và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch. Sàn giao dịch TMĐT đề cao việc các bên tự thương lượng giải quyết.

Tự thỏa thuận : Trong trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết,

Bước 1 : Khi có phát sinh tranh chấp, khiếu nại người mua có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Sàn giao dịch TMĐT.

Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC

Địa chỉ: 59 Bàu Cát 3 , Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0945 28 09 28                            Fax: ………………….

Email: hotro@yduc.vn                               Website: http://yduc.vn

Bước 2:  Bộ phận hỗ trợ của Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiếp nhận khiếu nại. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người  Khiếu Nại Sàn giao dịch TMĐT sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ , tính chất của việc tranh chấp, khiếu nại mà Sàn giao dịch TMĐT sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch TMĐT thì ban quản lý sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

– Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiến hành làm việc trực tiếp với người đại diện của tổ chức, thương nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT để ghi nhận các sai sót,  xử lý trách nhiệm phát sinh nhằm đảm bảo cho khách hàng có được quyền lợi tối đa. Người bán và Ban Quản lý có trách nhiệm ghi nhận và phản hồi những ý kiến phản ánh của người mua.

– Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Sàn giao dịch TMĐT  sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

 –  Sàn giao dịch TMĐT công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT. Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp , Sàn giao dịch TMĐT  sẽ  cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán ngay sau khi nhận được yêu cầu của người mua, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

  Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Sàn giao dịch TMĐT sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn giao dịch TMĐT sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Sàn giao dịch TMĐT đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Đưa ra cơ quan pháp luật  trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra giải quyết trang chấp bằng trọng tài hoặc Cơ quan tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Thanh toán chuyển khoản
Thanh toán chuyển khoản theo trình tự sau:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua liên hệ trao đổi, thỏa thuận  với Sàn TMĐT và xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Sàn TMĐT xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Người mua thanh toán ;

Người mua có thể thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào trong tài khoản ngân hàng sau:

Ngân hàng:

Vietcombank – Chi nhánh Đông Sài Gòn – PGD.Trường Sơn

Số tài khoản:

 053 100 250 9378

Tên tài khoản:

Công ty Cổ phẩn TM DV Y Đức

Địa chỉ chi chánh:

41A Ba Vì, P4, Tân Bình, Tp HCM

Ghi chú chuyển khoản:

"Thanh toán ĐH: [DH] – SĐT: [SDT]"

 

 

Bước 5: Sau khi nhận được chuyển khoản của quý khách, Sàn TMĐT sẽ liên hệ với người mua để xác nhận và thông báo thời điểm giao voucher sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Bước 6: Người mua kiểm tra và nhận sản phẩm; 

2. Thanh toán trực tiếp

Hình thức thanh toán này chỉ áp dụng cho các đơn hàng phát sinh tại Tp.HCM

Sàn giao dịch TMĐT chú trọng thực hiện việc thanh toán COD (thanh toán trực tiếp khi giao hàng) góp phần đảm bảo uy tín cho các giao dịch diễn ra tại đây cung như bảo vệ cho người mua

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đến địa chỉ người bán trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau

Bước 3: Người mua thanh toán và nhận sản phẩm;

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên Sàn, đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.

Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của người tiêu dùng và yêu cầu các Thành viên tham gia lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết với khách hàng như sau:

+ Quản lý thông tin của thành viên :

Khi đăng ký tham gia bán hàng tại Sàn giao dịch TMĐT, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT đưa vào dữ liệu quản lý, bên cạnh đó khi đăng ký tham gia bán hàng bằng số điện thoại cố định hoặc di động, Sàn giao dịch TMĐT sẽ có cơ chế liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để xác nhận các thông tin về số điện thoại sử dụng trong giao dịch.

+ Kiểm soát giao dịch của người bán: Các giao dịch của người bán với người mua sẽ được Sàn giao dịch TMĐT đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của người bán

+ Kiểm soát thông qua phản hồi của người mua,

+ Cơ chế gửi khiếu nại về người bán dành cho các thành viên mua. Thành viên mua có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản lý. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý sẽ xác nhận lại thông tin do người mua cung cấp, nếu đúng như phản ánh của người mua thì tùy theo mức độ, Ban quản lý sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời đối với thành viên bán và thông tin của bên bán đăng trên Sàn giao dịch TMĐT

Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc e-mail.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin mà thương nhân, tổ chức, cá nhân đã khai báo trong quá trình đăng ký thành viên sẽ được Ban quản lý giữ bí mật theo yêu cầu của thành viên, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi cơ quan pháp luật yêu cầu.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

– Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khi các thông tin đăng tải trên Sàn được Ban quản lý kiểm duyệt chặt chẽ về thông tin, đảm bảo cho khách hàng được an toàn khi giao dịch

Ban quản lý Sàn ràng buộc các Thương nhân, tổ chức, cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc mở gian hàng bán hàng hóa  . Ban quản lý kiểm duyệt thông tin của Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký mở gian hàng và kiểm duyệt việc đăng hàng hóa và cung cấp thông tin để người tiêu dùng tiến hành giao dịch. Những nội dung, hàng hóa, dịch vụ nào không phù hợp hoặc chưa phù hợp, Ban quản lý sẽ không cho phép đăng lên Sàn giao dịch;

Người mua có thể tham khảo các thông tin liên quan đến các Thương nhân, tổ chức, cá nhân mở gian hàng bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ như: tên công ty, điện thoại liên lạc, địa chỉ công ty, nickname yahoo, nick skype , để Người tiêu dùng trực tiếp liên lạc và thực hiện các giao dịch trong quá trình mua hàng hóa, dịch vụ. Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến người bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Tất cả các gian hàng http://yduc.vn đều đã được chúng tôi chứng thực và đảm bảo, chính vì thế người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm được bày bán tại đây.

Ban quản lý  sẽ tiến hành xếp hạng gian hàng của các cá nhân, tổ chức, thương nhân nhằm đánh giá uy tín của Thành viên mở gian hàng, việc xếp hạng căn cứ vào: Số lượng hàng hóa và việc cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa (chất lượng, mẫu mã, giá cả), đánh giá, bình chọn của người tiêu dung, Khách hàng sau khi rà soát những thông tin được quyền lựa chọn xác nhận đồng ý mua sản phẩm   hoặc hủy giao dịch.

Hiển thị tất cả các thông tin cơ bản liên quan đến giao dịch: Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại, giá cả, thông số kỹ thuật, phương thức và thời gian giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán, số tài khoản ngân hàng và các thông tin cần thiết khác để tiến hành giao dịch với thành viên

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch TMĐT thì việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng thì phải tuân thủ các quy định  của pháp luật, Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn  thông tin cá nhân khách hàng. Cam kết bảo mật tuyệt đối, không tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc buộc phải cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi đăng ký tham gia bán hàng tại Sàn giao dịch TMĐT http://yduc.vn thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Sàn giao dịch TMĐT chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin thành viên cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo

a. Mục đích của việc thu thập thông tin

+ Nhận diện khách hàng, thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc tìm hiểu thông tin đánh giá phản hồi của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT

Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân ( họ tên, CMND, địa chỉ, số điện thoại, emai), thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân (Tên công ty, số giấy đăng ký kinh doanh, địa chỉ, email, điện thoại…). Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT đưa vào dữ liệu quản lý, bên cạnh đó khi đăng ký tham gia bán hàng bằng số điện thoại cố định hoặc di động, Sàn giao dịch TMĐT http://yduc.vn sẽ có cơ chế liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để xác nhận các thông tin về số điện thoại sử dụng trong giao dịch. Việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng tuân thủ các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP  và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

b. Phạm vi sử dụng thông tin;

Mọi thông tin mà thương nhân, tổ chức, cá nhân đã khai báo trong quá trình đăng ký thành viên sẽ được Ban quản lý giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ những trường hợp dưới đây:

+  Có sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, tổ chức của bạn cho bên thứ ba nào khác không liên quan khi chưa nhận được sự chấp thuận của bạn..

+  Trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc Cơ quan có thẩm quyền. hoặc nếu cá nhân, tổ chức đó có những hành động vi phạm pháp luật.

+ Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên  khác

Chúng tôi sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với thành viên dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, điều chỉnh quảng cáo và nội dung khách hàng xem, liên lạc với khách hàng, quản lý hoạt động các Thành Viên trên website …

+ Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm

+ Giải đáp thắc mắc khách hàng

+ Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ  trên Sàn giao dịch TMĐT  

+ Thực hiện các bản khảo sát khách hàng, Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của

+ Thực hiện thỏa thuận hợp đồng

Sàn giao dịch TMĐT   liên kết với nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan việc các thành viên truy  cập các website đó. Các thành viên phải lưu ý bảo vệ thông tin cá nhân của mình, không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu Sàn giao dịch TMĐT trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào  địa chỉ website chính thức của chúng tôi là http://yduc.vn

c. Thời gian lưu trữ thông tin;

Sàn giao dịch TMĐT   lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của thành viên  tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewal).

 Sàn giao dịch TMĐT   sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Sàn giao dịch TMĐT  cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của thành viên  khi đăng ký và sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC

Địa chỉ: 59 Bàu Cát 3 , Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0945 28 09 28                            Fax: ………………….

Email: hotro@yduc.vn                               Website: http://yduc.vn

Trong trường hợp Sàn giao dịch TMĐT ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng thì trong hợp đồng sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định  của pháp luật về về bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì Sàn giao dịch TMĐT chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản lý Sàn TMĐT thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT  . Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Thành viên có quyền hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc này.

f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT   được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT  . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó , trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu .
    Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
     Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn giao dịch TMĐT   sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Trong trường hợp khách hàng phát hiện thông tin cá nhân bị  sử dụng sai mục đích hoặc bị xâm phạm thì khách hàng có thể gửi khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của Ban quản lý Sàn giao dịch, khi nhận được các thông tin khiếu nại của thành viên, Ban quản lý Sàn giao dịch sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặng không cho thông tin cá nhân đó bị tiếp tục xâm phạm, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ  để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng
     Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Sàn giao dịch TMĐT http://yduc.vn cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên. Nội dung “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” này chỉ áp dụng tại Sàn giao dịch TMĐT http://yduc.vn không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại Sàn giao dịch TMĐT http://yduc.vn. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” của từng website mà bạn đang truy cập.

  VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định về đăng tin, sản phẩm hàng hóa

Thành  viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành  viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Tất cả các tin đăng trên Sàn giao dịch TMĐT đều được kiểm duyệt

Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải  bao gồm :

–   Tin đăng (topic)  phải đúng theo chuyên mục và chủng loại của sản phẩm, chất lượng sản phẩm

–  Nội dung và tiêu đề phải trùng khớp với nhau, phải có thông tin và cách thức liên lạc cụ thể của người bán.

– Tin đăng phải có ảnh của sản phẩm , Ảnh đại diện của tin phải phù hợp với chuyên mục và sản phẩm quảng cáo. Không chấp nhận ảnh logo, ảnh có chèn quảng cáo nhiều và ảnh không liên quan đến sản phẩm. Không sử dụng ảnh của người khác để kinh doanh khi chưa được sự đồng ý

– Tiêu đề tin đăng tiếng Việt phải có dấu, tiêu đề  bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải ghi rõ để tránh gây hiểu nhầm cho khách mua hàng

–  Phải ghi đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm: : kiểu dáng, model, màu sắc, tình trạng, kích thước

–   Thông tin về giá cả: giá tiền phải chính xác. Không đặt giá USD .Trường hợp nhiều sản phẩm có giá bán khác nhau thì có thể lấy 1 giá đại diện và giá đại diện này phải khớp với ảnh đại diện tại chuyên mục đó. Trong chi tiết từng ảnh chủ topic nên để giá cho khách hàng tham khảo luôn.

Trong nội dung phải miêu tả rõ các loại hàng hóa cùng sự phân biệt và giá tiền, phải có thông tin và cách thức liên lạc cụ thể của người bán.Cố tình lập tin sai quy định nhiều sẽ bị coi là spam và sẽ xử lý theo quy định.

 Trong quá trình giao dịch, khi có bất kỳ sự phản ánh về chất lượng hàng hóa, giao nhận hàng hóa không đúng theo thỏa thuận thì toàn bộ tin đăng của người bán sẽ tạm thời bị kiểm duyệt để chờ giải quyết.

Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý và cập nhật trên Website.

Phải có thông tin và cách thức liên lạc cụ thể của người bán

Danh sách sản phẩm cấm giao dịch, đăng tải, quảng cáo  tại Sàn giao dịch TMĐT
      –  Không quảng cáo, giao dịch rượu các loại;  Thuốc lá; sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo; Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực; Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

 • Không quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân ; quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép; quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố; quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác ; quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh ; quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

– Băng đĩa, sách báo, vật phẩm có tính chất đồi trụy
      – Động thực vật hoang dã và động thực vật quý hiếm tự nhiên
      – Ma túy, chất kích thích và các loại chất gây nghiện khác
      – Vũ khí, chất nổ, hóa chất độc hại
     – Tài liệu bí mật quốc gia, các loại mật mã chuyên dụng và chương trình bảo về phần mềm trong phạm vi bảo về bí mật nhà nước
     – Con người và/hoặc các bộ phận của cơ thể người
     – Danh sách email và thông tin các nhân của hàng loạt người
     – Sản phẩm/phần mềm bất hợp pháp hoặc dùng chương trình bẻ khóa
     – Những mặt hàng mang tính chất phân biệt chủng tộc hay xúc phạm đến dân tộc hoặc một quốc gia nào đó
     – Các sản phẩm bất hợp pháp do trộm cắp mà có
     – Các sản phẩm vi phạm thương hiệu, bản quyền
     – Khu vực/vùng địa lý công cộng
     – Danh sách này sẽ được cập nhật bổ sung khi có sự thay đổi của pháp luật Việt Nam hoặc từ phản ánh của cộng đồng

2. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch  TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website.

Ban Quản lý có trách nhiệm thẩm định thông tin của thành viên đưa lên Sàn,

Đối với các hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo: Sau khi Người Bán, hoặc Thành Viên đăng tải hàng hóa, dịch vụ đó, Sàn Giao Dịch TMĐT  có quyền yêu cầu họ gỡ bỏ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Sàn Giao Dịch TMĐT  yêu cầu gỡ bỏ, nếu những người có liên quan này không gỡ thì Sàn Giao Dịch TMĐT  có quyền từ chối duyệt tin đăng tải đó.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ bị hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện: Người Bán, hoặc Thành Viên phải đăng tải các giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng họ đủ điều kiện bán các hàng hóa, dịch vụ đó cùng với việc đăng tải các thông tin về hàng hóa/dịch vụ. Nếu những người có liên quan này đăng tải thiếu các giấy tờ, tài liệu chứng minh nêu trên thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Sàn Giao Dịch TMĐT  yêu cầu bổ sung mà người bán không bổ sung thì thì Sàn Giao Dịch TMĐT có quyền từ chối duyệt tin đăng tải đó.

 Sàn Giao Dịch TMĐT  sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao bán của khách hàng nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sàn Giao Dịch TMĐT  chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Sàn Giao Dịch TMĐT  giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN SÀN GIAO DỊCH  

Khi thực hiện thay đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn;

Ban quản lý cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý quan địa chỉ email: hotro@yduc.vn  . Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT

Tuy nhiên, Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH TMĐT http://yduc.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT http://yduc.vn

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm;

Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT   không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT . Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (02) tuần;

Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT  liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên và được cấp lại Giấy gian hàng và các ưu đãi dành cho Thành viên thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT

Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch trên Sàn hoặc/và có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT .Trong trường hợp thu hồi gian hàng, chấm dứt cung cấp toàn bộ dịch vụ, ưu đãi đối với doanh nghiệp (thành viên), các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;

Sàn giao dịch TMĐT giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT   theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT  http://yduc.vn” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT  . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2.Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT http://yduc.vn

Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) hoặc nhân thân (đối với cá nhân) tham gia tra đổi thông tin hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT;

Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng;

Lưu giữ thông tin đăng ký của doanh nghiệp hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày doanh nghiệp hoặc cá nhân đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan

Sàn giao dịch TMĐT xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website Sàn giao dịch TMĐT những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Danh sách sản phẩm cấm giao dịch, đăng tải, quảng cáo  tại Sàn giao dịch TMĐT của Quy chế này và theo quy định của pháp luật

Loại bỏ khỏi website Sàn giao dịch TMĐT những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này

Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website Sàn giao dịch TMĐT phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể đăng tải hình ảnh về hàng hóa, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người mua xem xét,.

Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT

Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT

Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT  và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn.

Đối với gian hàng VIP  Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch. Có trách nhiệm đảm bảo các gian hàng VIP luôn xuất hiện ngay trên đầu trang chủ của Sàn giao dịch TMĐT;các thông tin của gian hàng luôn phải hiển thị nổi bật; có trách nhiệm hỗ trợ SEO Google từ khóa tên gian hàng; hỗ trợ tạo gian hàng.

 Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì Sàn giao dịch TMĐT không phải chịu trách nhiệm liên đới;

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình trao đổi thông tin và mua bán với doanh nghiệp.

X.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNG VIÊN  SÀN GIAO DỊCH TMĐT 

http://yduc.vn

1. Quyền của thành viên Sàn giao dịch TMĐT  http://yduc.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn giao dịch TMĐTvà được Sàn giao dịch TMĐT đồng ý, thành viên sẽ được quyền khởi tạo một gian hàng online để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT

Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT cung cấp, các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

Thành viên có gian hàng VIP có quyền: được đăng nhiều tin cùng lúc, các tin được đăng hoặc mới cập nhập sẽ hiển thị lên đầu trang chủ; hiển thị vị trí cao trên Google; được hỗ trợ SEO Google từ khóa tên gian hàng, được hỗ trợ tạo gian hàng, sử dụng chất năng làm mới tự động.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT

2.  Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT http://yduc.vn

Thành viên có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp, thông tin về công ty: địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail….. Cam kết đảm bảo tính chính xác, trung thực chính xác và hoàn chỉnh của thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tinvề Tên và địa chỉ trụ sở,Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân,Số điện thoạ, email..,,cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ

Về nội dung, thông tin hình ảnh của thành viên khi đăng lên phải tự chịu trách nhiệm vềtoàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT

Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa được bán; Chịu trách nhiệm về chất lượng, quy cách của hàng hóa được bán; Giải quyết các khiếu nại của người mua về hàng hóa được bán; Không bán hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp hoặc đang có tranh chấp; thực hiện các trách nhiệm khác theo luật định.

1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật;

2. Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website: http://yduc.vn

3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn thì Ban quản lý sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Sàn giao dịch TMĐT  cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT  cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong Quy Chế này.

Mọi sự vi phạm Quy Chế này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC và pháp luật.

  Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT  http://yduc.vn là:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y ĐỨC

Địa chỉ: 59 Bàu Cát 3 , Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0945 28 09 28                            Fax: ………………….

Email: hotro@yduc.vn                               Website: http://yduc.vn

               

  Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan chủ quản (nếu có);
– Lưu:

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

 (Ký và đóng dấu)

 

 

 

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG