Gói khám tổng quát

Gói khám tổng quát

Ngày đăng: 20-12-2015

I. GÓI KHÁM TỔNG QUÁT LOẠI THƯỜNG STT MỤC KHÁM VÀ XÉT NGHIỆM CHÚ THÍCH XÉT NGHIỆM 1 Công thức m...

Xem thêm

Gói khám sức khỏe toàn diện

Gói khám sức khỏe toàn diện

Ngày đăng:

Gói khám sức khỏe toàn diệnphòng khámbác sĩ gia đình: STT NỘI DUNG MÔ TẢ 1 Khám tổng quát Khám...

Xem thêm

Gói khám sức khỏe nâng cao

Gói khám sức khỏe nâng cao

Ngày đăng:

Gói khám sức khỏe nâng cao phòng khám bác sĩ gia đình: STT NỘI DUNG MÔ TẢ 1 Khám tổng quát Khám...

Xem thêm

Gói khám sức khỏe cơ bản

Gói khám sức khỏe cơ bản

Ngày đăng:

Gói khám sức khỏe cơ bản phòng khámbác sĩ gia đình: 1 Khám tổng quát Khám nội, da liễu, mắt, răng hà...

Xem thêm

Gói khám sức khỏe tổng quát

Gói khám sức khỏe tổng quát

Ngày đăng:

Các gói khám sức khỏe của Victoria Healthcare: Để phù hợp nhu cầu của từng đối tượng khác nhau, đội ngũ Y- Bác sỹ của bệnh viện...

Xem thêm

Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu

Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu

Ngày đăng:

Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâucủa Victoria Healthcare: Đội ngũ Y- Bác sỹ của bệnh viện Victoria đã thiết kế c...

Xem thêm

Gói khám du học

Gói khám du học

Ngày đăng:

Gói khám du họccủa Victoria Healthcare: Đội ngũ Y- Bác sỹ của bệnh viện Victoria đã thiết kế các gói khám du họcnhư sau:...

Xem thêm

Gói khám du học

Gói khám du học

Ngày đăng:

Gói khám du họccủa Victoria Healthcare: Đội ngũ Y- Bác sỹ của bệnh viện Victoria đã thiết kế các gói khám du họcnhư sau:...

Xem thêm

Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu

Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu

Ngày đăng:

Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâucủa Victoria Healthcare: Đội ngũ Y- Bác sỹ của bệnh viện Victoria đã thiết kế c...

Xem thêm

Trang 1/212
yduc.vn