Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á

Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á

Ngày đăng: 08-11-2015

Bệnh viện đầu tư xây dựng hiện đại, trang thiết bị, máy móc tiên tiến, y bác sĩ tận tâm nhưng giá khám bệnh chỉ bằng 20% giá khám bệnh viện tư khác

Xem thêm

yduc.vn