Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

Khám và chữa bệnh cho CBCNV trong ngành GTVT và cụm dân cư với tất cả các chuyên khoa như: Nội, ngoại, mắt, tai mũi họng...

Địa chỉ: 72/3 Trần QuốcToản, Phường 8, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Email: doconghan@yahoo.com

Hotline: (08) 3820 7180

Giờ làm việc: buổi sáng: 730 đến: 1130 buổi chiều: 1330 đến: 1730

Bệnh viện & phòng khám liên quan

Bệnh viện GTVT Tp.HCM có trụ sở đóng tại 72/3 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 Tp.HCM, là bệnh viện đa khoa hạng 3, trực thuộc Cục y tế giao thông vận tải bệnh viện có 70 giường bệnh,có chức năng chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho CBCNV – LĐ thuộc ngành Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

 

VT2

 

  – Chức năng khám chữa bệnh:

 Khám và chữa bệnh cho CBCNV trong ngành GTVT và cụm dân cư với tất cả các chuyên khoa như: Nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, đặc biệt có khoa Thận nhân tạo chạy Thận nhân tạo cho BN bị suy thận .

– Chức năng chỉ đạo tuyến: Lập kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ thực hiện các chương trình y tế và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CNVC – LĐ ngành Giao thông vận tải và các tổ chức khác khi có nhu cầu.

   – Chức năng y tế dự phòng:

a. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Giao thông vận tải khu vực trên các lĩnh vực: Quản lý, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, thẩm định môi trường lao động, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các chương trình y tế cho các đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ và các tổ chức khác khi có nhu cầu.

b. Kết hợp với trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải, Trung tâm y tế dự phòng địa phương và trung tâm Giám định y khoa GTVT để khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và làm chế độ cho CBCNV – LĐ ngành GTVT khu vực địa bàn được giao và các đối tượng khác có nhu cầu.

c. Phối hợp với trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải và trung tâm y tế dự phòng địa phương để thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và phòng chống tai nạn thương tích.

Về cơ cấu tổ chức:

+  Về nhân lực: có 70 CBCNV. Trong đó:
– Bác sĩ: 21 (Trong đó Bác sĩ CKII: 1 người,  Bác sĩ CKI: 8 người)
– Dược sĩ:  1 Dược sĩ Đại học.
                           2 Dược sĩ Trung học.
                        1 Dược tá.
– Y sĩ – Điều dưỡng trung học – KTV: 26 người
– Còn lại: 20 CBCNV  

 +   Tổ chức các khoa phòng: 4 phòng chức năng và 8 khoa chuyên môn:
– 4 phòng chức năng gồm:
1. Phòng Kế hoạch tổng hợp.
2. Phòng Y học lao động.
3. Phòng Tổ chức hành chính.
4. Phòng Tài chính kế tốn.
– 8 Khoa chuyên môn
1. Khoa Khám Bệnh.
2. Khoa Nội Tổng hợp.
3. Khoa Ngoại tổng hợp.
4. Khoa Liên chuyên khoa.
5. Khoa y học cổ truyền – Phục hồi chức năng.
6. Khoa Thận tiết niệu – Lọc máu.
7. Khoa chẩn đốn hình ảnh XN.
8. Khoa Dược – Trang thiết bị y tế.

danh sách gói khám